Vi søker dyktige rørleggere!
Prosjektrørleggere:
https://www.vvsforum.no/stilling/soker-rorleggere-ostlandske-vvs-as/
Servicerørleggere:
https://www.vvsforum.no/stilling/soker-servicerorlegger-ostlandske-vvs/
Lærlinger:
https://www.vvsforum.no/stilling/soker-laerlinger-ostlandske-vvs/